Log in
Sign Up
Messages
Product : Workcube ERP Standart Edition
 
    I sell this product (Wholesale)
  Product name : Workcube ERP Standart Edition
  Category : Computer Hardware & Software - Business Software
  URL : http://www.ibserp.com/workcube-enterprise-business-portal.php
  Unit : Adet
  Price : 19,900.00 USD
  Brand Name : Workcube
  Model : V14
  : Total 10 view
Workcube, ERP kavramına yepyeni bir tanım getirerek, kurumlara tümleşik planlama ve iş yaklaşımı sunuyor. İşletmeler rekabet avantajlarını sürdürebilmek için iş süreçlerini değişen pazar trend ve taleplerine hızlıca adapte etmek zorunda. Klasik ERP’nin yetersizliğini anlayan işletmeler dümenlerini kurumların iş süreçlerini tüm bileşenleriyle yönetmelerini sağlayan web tabanlı, bütünsel yazılım çözümlerine kırıyor. Geçmişe baktığımızda işletmeler iş süreçlerini yönetmek için, iş süreçleriyle ilişkili veri ve bilgileri yakalayabilmek adına çareyi klasik ERP çözümlerinde aradılar. Oysa tipik bir ERP\'nin tek başına bir işletmenin bütününü kapsayacak bir çözüm olmaya yaklaşması mümkün değil. Ürün, üretim, sipariş işleme ve bunlarla ilişkili diğer işlemleri kapsayan klasik ERP çözümleri kurumların bütünlüklü bir resmini ortaya koymada tamamen yetersiz durumda. Bu bağlamda Workcube ERP\'ye daha geniş bir anlam yüklüyor ve CRM, HR, SCM, Project Management gibi diğer Workcube çözümleriyle benzersiz bir tümleşik yapı sunuyor.
 
   IBS Solutions
 Turkey, İstanbul
  Information Services
  info@ibserp.com
  216 499 7767
Connect
Message
Make a Complaint
218 view
   English    Français    Español    عربى    中文    日本語    русский    हिंदुस्तानी    Português    বাংলা    Deutsche    Türkçe    Svenska    Italiano    한국어    Nederlands    Bahasa Indonesia    Tiếng Việt    ไทย    Melayu    
  ©2014 Cobunet   Terms of Use    Privacy Policy    Contact    Cobunet Team    Search in Companies    Search in Product and Services    Search in Bids and Lead    Search in Expos    Searc in Events